Budrex Sp. z o.o. Wysoka jakość oraz terminowość wykonywanych robót – tak w skrócie można scharakteryzować działalność Budrex Sp. z o.o., firmy, która buduje mosty i przebudowuje obiekty inżynierskie w obrębie dróg. Od 1 lipca 2015 roku właścicielem spółki jest Unibep SA.

Spółka współpracuje z wieloma dużymi przedsiębiorstwami budowlanymi polskimi i międzynarodowymi, realizuje inwestycje na terenie niemal całej Polski. Budowała mosty i wiadukty m.in. dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku, Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Augustowskiego Przedsiębiorstwa Drogowego SA, Budimex SA, Mostostalu Warszawa SA, Eurovii czy Strabag Sp. z o.o.

Firma dysponuje specjalistycznym sprzętem wysokiej jakości, posiada też laboratorium, które wykonuje badania betonów i gruntu. Celem lepszego zaspokojenia stale rosnących oczekiwań i wymagań klientów w zakresie jakości świadczonych usług, sprawności obsługi i terminowości realizacji firma wprowadziła system zarządzania jakością ISO 9001:2008.

Budrex Sp. z o.o. w połączeniu z Oddziałem Drogowym Unibep jest w stanie realizować coraz ambitniejsze zadania drogowo-mostowe.