7 marca odbyły się kolejne zajęcia w ramach projektu Fundacji Unitalent "Nie tylko święci garnki lepią", podczas którego uczestnicy zapoznali się z istotą i sposobem pracy zespołowej, a szczególnie zarządzania projektami. 

Tym razem trenerem była Urszula Widelska - specjalista ds. marketingu, która opowiedziała o tym, że zarządzanie projektem jest przede wszystkim projektowaniem swoich marzeń i życiowych wyzwań. Uczestnicy w praktyce poznali system działań podczas pracy nad projektem przygotowanym przez prowadzącą. Młodzież nauczyła się działać w grupie, zarządzać projektem i realizować założony plan według ustalonego schematu działań, a przy tym świetnie sie bawili.

Kolejna, druga część zajęć dotyczących zarządzania projektami odbędzie się 21 marca.