Skip to main content
  • bg_unitalent-092859f5 Fundacja Grupy Unibep Unitalent
    Fundacja Unitalent

    dla młodych i przedsiębiorczych

    Fundacja Grupy Unibep Unitalent od lat wspiera rozwój młodych talentów, bazując na wiedzy, zaangażowaniu i doświadczeniu fundatorów - firm tworzących Grupę Unibep.

9-7595364a Fundacja Grupy Unibep Unitalent

Fundacja Unitalent

By dawać radość i uczyć się przedsiębiorczości
Celem Fundacji jest działalność na rzecz dobra publicznego w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i innych indywidualnych aktywności na terenie działania Grupy Unibep, w tym na terenie województwa podlaskiego, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Innymi celami Fundacji są: promowanie postaw proprzedsiębiorczych i proaktywnych, edukowanie, rozwijanie i wspieranie talentów biznesowych i innych oraz promocja i organizacja wolontariatu pracowniczego.

Nasza działalność

Na zewnątrz organizacji

ikony-04 Fundacja Grupy Unibep Unitalent

Pomoc i inspiracja młodym, zdolnym, ambitnym

ikony-08 Fundacja Grupy Unibep Unitalent

Zarządzanie talentami w szkołach średnich

ikony-10 Fundacja Grupy Unibep Unitalent

Spotkania inspirująco-motywujące m.in. z ludźmi sukcesu z woj. podlaskiego (także tymi, którzy wyjechali z regionu)

Na zewnątrz organizacji

ikony-06 Fundacja Grupy Unibep Unitalent

Wspieranie pracowników, którzy chcą pomagać

ikony-09 Fundacja Grupy Unibep Unitalent

Pokazywanie dobrych praktyk wolontariuszy Grupy Unibep

ikony-11 Fundacja Grupy Unibep Unitalent

Inicjowanie akcji dla proaktywnych i wspierających młode talenty