od_pomyslu_do_biznesu_logo_RGB Od pomysłu do biznesu - Fundacja Grupy Unibep Unitalent

O projekcie

Projekt „Od pomysłu do biznesu” ma na celu pokazanie, że przedsiębiorczość można rozumieć jako zdolność do wykorzystania własnego potencjału. Obejmuje ona kreatywność, innowacyjność i podejmowanie ryzyka, a także zdolność planowania przedsięwzięć i prowadzenia ich dla osiągnięcia zamierzonych celów.

W ramach projektu powstaje materiał dydaktyczny w postaci 8 filmów edukacyjnych, przeznaczonych na lekcje przedsiębiorczości, wraz z konspektem metodycznym prowadzenia lekcji. Filmy i konspekty są kompatybilne z podstawą programową nowego przedmiotu pt. „Biznes i Zarządzanie”, który ma zastąpić „Podstawy przedsiębiorczości”.

Organizujemy też konferencję metodyczną z udziałem nauczycieli przedsiębiorczości z województwa podlaskiego oraz z Polski. Zebrany przez nas materiał będzie dostępny także za pośrednictwem kanałów mediów społecznościowych oraz zakładki na www.unitalentowani.pl.

Naszą grupą docelową jest młodzież szkół średnich – na początku w woj. podlaskim, chcemy też jednak dać narzędzie pracy nauczycielom a także współpracować w tym zakresie ze stowarzyszeniami biznesowymi oraz NGO (Instytucje Otoczenia Biznesu) zajmującymi się przedsiębiorczością.

Projekt jest realizowany we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, gdyż jednym z głównych celów władz województwa jest wspieranie przedsiębiorczości. Odbiorcami projektu jest młodzież szkół średnich oraz nauczyciele przedmiotu „Biznes i Zarządzanie” w woj. podlaskim, przedmiotu, który 1 września 2023 r. zastąpi „Podstawy przedsiębiorczości”.

fundacja 4

 
Partner strategiczny:
Podlaskie Od pomysłu do biznesu - Fundacja Grupy Unibep Unitalent
Partner technologiczny:
transmitujemy_logo_2022-01 Od pomysłu do biznesu - Fundacja Grupy Unibep Unitalent
 
 
Partnerzy:
 
FUNDACJA_ARHELAN Od pomysłu do biznesu - Fundacja Grupy Unibep Unitalent 
Malow Od pomysłu do biznesu - Fundacja Grupy Unibep Unitalent 
infotech_powered_by_technoplex Od pomysłu do biznesu - Fundacja Grupy Unibep Unitalent 
KOM_without_bg Od pomysłu do biznesu - Fundacja Grupy Unibep Unitalent 
 
Partnerzy merytoryczni:
 
apro Od pomysłu do biznesu - Fundacja Grupy Unibep Unitalent 
Biznes-Lab-Logotype4000 Od pomysłu do biznesu - Fundacja Grupy Unibep Unitalent 
 
 
wuwbkolor Od pomysłu do biznesu - Fundacja Grupy Unibep Unitalent
Wydział Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku
 
 
Partnerzy konferencji:
 
 
LOGO_EMPIRIA-min_1_1 Od pomysłu do biznesu - Fundacja Grupy Unibep Unitalent 
KIG_ZNAK110-min_1 Od pomysłu do biznesu - Fundacja Grupy Unibep Unitalent