Fundatorzy

Budrex-Kobi Sp. z o.o.

Budrex Sp. z o.o. Wysoka jakość oraz terminowość wykonywanych robót – tak w skrócie można scharakteryzować działalność Budrex Sp. z o.o., firmy, która buduje mosty i przebudowuje obiekty inżynierskie w obrębie dróg. Od 1 lipca 2015 roku właścicielem spółki jest Unibep SA.

Spółka współpracuje z wieloma dużymi przedsiębiorstwami budowlanymi polskimi i międzynarodowymi, realizuje inwestycje na terenie niemal całej Polski. Budowała mosty i wiadukty m.in. dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku, Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Augustowskiego Przedsiębiorstwa Drogowego SA, Budimex SA, Mostostalu Warszawa SA, Eurovii czy Strabag Sp. z o.o.

Firma dysponuje specjalistycznym sprzętem wysokiej jakości, posiada też laboratorium, które wykonuje badania betonów i gruntu. Celem lepszego zaspokojenia stale rosnących oczekiwań i wymagań klientów w zakresie jakości świadczonych usług, sprawności obsługi i terminowości realizacji firma wprowadziła system zarządzania jakością ISO 9001:2008.

Budrex Sp. z o.o. w połączeniu z Oddziałem Drogowym Unibep jest w stanie realizować coraz ambitniejsze zadania drogowo-mostowe.

Unidevelopment SA

Unidevelopment SA jest deweloperem o wieloletnim doświadczeniu i ugruntowanej pozycji na rynku budownictwa mieszkaniowego Warszawy, Poznania, a także Radomia. Firma posiada również doświadczenie w realizacji powierzchni komercyjnych. Spółka należy do Grupy Unibep.

Unidevelopment SA jest członkiem Polskiego Związku Firm Deweloperskich oraz Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego. Kapituła PZPB (Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa) przyznała po raz kolejny firmie prestiżowy Certyfikat Dewelopera. Otrzymują go rzetelne i wiarygodne spółki działające na krajowym rynku nieruchomości.

Unibep SA

Unibep SA z Bielska Podlaskiego jest obecnie jednym z największych przedsiębiorstw budowlanych w Polsce, funkcjonującym na rynku od ponad 65 lat. To spółka z przewagą polskiego kapitału, od 2008 roku notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Biznes Grupy Kapitałowej Unibep SA zbudowany jest na pięciu uzupełniających się segmentach:

- generalne wykonawstwo Unibep SA w Polsce, w ramach którego głównym filarem jest budownictwo mieszkaniowe. Firma posiada silną pozycję na rynku warszawskim. Spółka realizuje też projekty związane z budownictwem komercyjnym (obiekty hotelowe, biurowe, handlowo–usługowe), a także z budownictwem przemysłowym. Generalne wykonawstwo jest realizowane przez podmiot dominujący Unibep SA.

- generalne wykonawstwo za granicą głównie w zakresie budownictwa komercyjnego. Eksport usług budowlanych jest realizowany przez jednostkę dominującą Unibep SA oraz spółki i przedstawicielstwa obecne w krajach, gdzie prowadzona jest działalność.

- działalność deweloperska, prowadzona za pośrednictwem spółki Unidevelopment SA. Obecnie prowadzone są inwestycje w Warszawie, Poznaniu oraz Radomiu.

- produkcja modułów drewnianych do budowy i montażu domów wielorodzinnych oraz obiektów użyteczności publicznej na rynku skandynawskim (głównie w Norwegii). Inwestycje realizowane przez Oddział Unihouse w Bielsku Podlaskim.

- budownictwo drogowe i mostowe na terenie Polski północno–wschodniej, realizowane przez Oddział Drogowy Unibep SA. Od lipca 2015 roku Unibep SA jest 100-procentowym udziałowcem białostockiej firmy Budrex–Kobi, wysokospecjalistycznej spółki budującej mosty i przepusty drogowe na terenie niemal całej Polski.

Grupa Kapitałowa konsekwentnie dywersyfikuje swoją działalność i skutecznie rozwija się. Unibep SA oraz wszystkie podmioty z nim związane to solidny i godny zaufania partner biznesowy. Firma z Bielska Podlaskiego zrealizowała wiele ambitnych obiektów budowlanych zarówno w Polsce, jak też za granicą.