Skip to main content
Fundacja

Celem Fundacji jest działalność na rzecz dobra publicznego w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i innych indywidualnych aktywności

Fundacja

By dawać radość

i uczyć się przedsiębiorczości

Celem Fundacji jest działalność na rzecz dobra publicznego w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i innych indywidualnych aktywności na terenie działania Grupy Unibep, w tym na terenie województwa podlaskiego, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Innymi celami Fundacji są: promowanie postaw proprzedsiębiorczych i proaktywnych, edukowanie, rozwijanie i wspieranie talentów biznesowych i innych oraz promocja i organizacja wolontariatu pracowniczego.

Poprzez codzienną działalność pragniemy dawać radość pracownikom Grupy Unibep i zdolnym młodym ludziom, z którymi będziemy pracowali.

fundacja-3-a82463cb Fundacja - Fundacja Grupy Unibep Unitalent
279736301_516539933441843_5696509739516524016_n-85e9ea58 Fundacja - Fundacja Grupy Unibep Unitalent
20220601_104802-a6c95be7 Fundacja - Fundacja Grupy Unibep Unitalent
fundacja-4-b013f94e Fundacja - Fundacja Grupy Unibep Unitalent

Fundacja Grupy Unibep Unitalent

Decyzją właścicieli Unibep SA Fundacja Grupy Unibep Unitalent została powołana do życia 13 czerwca 2017 r. W Krajowym Rejestrze Sądowym Fundacja została zarejestrowana 6 września 2017 r.

Fundację Grupy Unibep Unitalent założyły trzy spółki Grupy Unibep: Unibep SA, Unidevelopment SA oraz Budrex Sp. z o.o.

Przedstawiciele tych firm tworzą zgromadzenie fundatorów. Nad realizacją programu Fundacji czuwa siedmioosobowa Rada Fundacji, zaś Zarząd Fundacji jest odpowiedzialny za jej bieżącą działalność.