Skip to main content
Fundacja

Co robimy

Nasza działalność

Na zewnątrz organizacji

ikony-04 Co robimy - Fundacja Grupy Unibep Unitalent

Pomoc i inspiracja młodym, zdolnym, ambitnym

ikony-08 Co robimy - Fundacja Grupy Unibep Unitalent

Zarządzanie talentami w szkołach średnich

ikony-10 Co robimy - Fundacja Grupy Unibep Unitalent

Spotkania inspirująco-motywujące m.in. z ludźmi sukcesu z woj. podlaskiego (także tymi, którzy wyjechali z regionu)

Na zewnątrz organizacji

ikony-06 Co robimy - Fundacja Grupy Unibep Unitalent

Wspieranie pracowników, którzy chcą pomagać

ikony-09 Co robimy - Fundacja Grupy Unibep Unitalent

Pokazywanie dobrych praktyk wolontariuszy Grupy Unibep

ikony-11 Co robimy - Fundacja Grupy Unibep Unitalent

Inicjowanie akcji dla proaktywnych i wspierających młode talenty


Fundacja Unitalent prowadzi obecnie jeden program i wspiera różne aktywności:

Zadziw Mikołaja, czyli zaprezentuj się na 100%

Skierowany do bielskich placówek oświatowych i opiekuńczych oraz ich wychowanków. Każda placówka, która wyrazi chęć udziału w Projekcie będzie miała okazję w jak najciekawszy sposób zaprezentować się podczas wizyty Prawdziwego Mikołaja w Bielsku Podlaskim.

Nie tylko święci garnki lepią

Skierowany do młodzieży ze szkół średnich w Bielsku Podlaskim pt. "Nie tylko święci garnki lepią". Co dwa tygodnie - w soboty - spotykamy się z grupą zdolnych młodych ludzi i poprzez zabawę oraz ćwiczenia zdobywamy nowe kompetencje.

Udzielenie wsparcia

Fundacja Grupy Unibep Unitalent wspiera rozwój zarówno pasji, jak i przedsiębiorczości wśród młodzieży. Każdy, kto rozwija swoje zainteresowania dzięki uczestnictwu w różnego rodzaju konkursach i posiada osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim (i wyżej) może zgłosić się do nas z prośbą o udzielenie wsparcia w rozwoju swojej pasji.