Nasza działalność:

na zewnątrz organizacji:

Pomoc i inspiracja młodym,
zdolnym, ambitnym - głównie szkoły średnie i uczelnie.
Zarządzanie talentami w szkołach średnich w Bielsku Podlaskim – współpraca ze szkołami, nauczycielami – od początku 2018 roku.
Spotkania inspirująco-motywujące, m.in. z ludźmi sukcesu z woj. podlaskiego (także tymi, którzy wyjechali z naszego regionu).

wewnątrz organizacji:

Wspieranie pracowników, którzy chcą pomagać – chcących dzielić się wiedzą i doświadczeniem.
Pokazywanie dobrych praktyk wolontariuszy Grupy Unibep.
Inicjowanie akcji dla proaktywnych i wspierających młode talenty wśród pracowników Grupy Unibep – organizowanie spotkań, wymiana doświadczeń, ciągłe doskonalenie się.

Fundacja Unitalent prowadzi obecnie jeden program i wspiera różne aktywności:

 

Udzielenie wsparcia

Fundacja Grupy Unibep Unitalent wspiera rozwój zarówno pasji, jak i przedsiębiorczości wśród młodzieży. Każdy, kto rozwija swoje zainteresowania dzięki uczestnictwu w różnego rodzaju konkursach i posiada osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim (i wyżej) może zgłosić się do nas z prośbą o udzielenie wsparcia w rozwoju swojej pasji.

Dokumenty:


Regulamin.pdf Wniosek o udzielenie wsparcia.pdf


Zgoda.pdf Umowa darowizny.pdf


Raport wykorzystania wsparcia.pdf