Skip to main content
Fundacja

Od pomysłu do biznesu

O projekcie

Projekt „Od pomysłu do biznesu” ma na celu pokazanie, że przedsiębiorczość można rozumieć jako zdolność do wykorzystania własnego potencjału. Obejmuje ona kreatywność, innowacyjność i podejmowanie ryzyka, a także zdolność planowania przedsięwzięć i prowadzenia ich dla osiągnięcia zamierzonych celów.

W ramach projektu powstaje materiał dydaktyczny w postaci 8 filmów edukacyjnych, przeznaczonych na lekcje przedsiębiorczości, wraz z konspektem metodycznym prowadzenia lekcji. Filmy i konspekty są kompatybilne z podstawą programową nowego przedmiotu pt. „Biznes i Zarządzanie”, który ma zastąpić „Podstawy przedsiębiorczości”.

Organizujemy też konferencję metodyczną z udziałem nauczycieli przedsiębiorczości z województwa podlaskiego oraz z Polski. Zebrany przez nas materiał będzie dostępny także za pośrednictwem kanałów mediów społecznościowych oraz zakładki na www.unitalentowani.pl.

Naszą grupą docelową jest młodzież szkół średnich – na początku w woj. podlaskim, chcemy też jednak dać narzędzie pracy nauczycielom a także współpracować w tym zakresie ze stowarzyszeniami biznesowymi oraz NGO (Instytucje Otoczenia Biznesu) zajmującymi się przedsiębiorczością.

Projekt jest realizowany we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, gdyż jednym z głównych celów władz województwa jest wspieranie przedsiębiorczości. Odbiorcami projektu jest młodzież szkół średnich oraz nauczyciele przedmiotu „Biznes i Zarządzanie” w woj. podlaskim, przedmiotu, który 1 września 2023 r. zastąpi „Podstawy przedsiębiorczości”.

o_nas-2-83a7474e O projekcie - Fundacja Grupy Unibep Unitalent
O_projekcie_OpDb-9c5df453 O projekcie - Fundacja Grupy Unibep Unitalent
slider-5e8d7f4a O projekcie - Fundacja Grupy Unibep Unitalent
91602415_670914417000226_8975385130604429312_o-8651cca8 O projekcie - Fundacja Grupy Unibep Unitalent
Partner strategiczny:
Partner technologiczny:Partnerzy merytoryczni: