Zarząd Fundacji

Wojciech Jarmołowicz

Wojciech Jarmołowicz

Prezes zarządu

 

Ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej oraz studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek marketing i zarządzanie.

Przez 25 lat pracował w redakcjach gazet wydawanych na terenie Polski północno-wschodniej: Gazecie Współczesnej, Kurierze Podlaskim i Kurierze Porannym. Przeszedł całą ścieżkę kariery – od pracy w korekcie po pełniącego obowiązki redaktora naczelnego gazet codziennych i Dyrektora Agencji Prasa Podlaska.

Pomysłodawca i realizator m.in. rankingów: Podlaska Złota Setka Przedsiębiorstw, Innowacje, Superfirmy.

Autor dwóch książek prezentujących najważniejsze postacie podlaskiego biznesu – „Liderzy podlaskiej gospodarki” oraz „Bielsk Podlaski – liderzy podlaskiej gospodarki”. W Unibep SA pracuje od marca 2015 r., jest kierownikiem działu komunikacji oraz rzecznikiem prasowym firmy.

Anna Sikorska Moroz

Anna Sikorska-Moroz

Członek Zarządu

 

Ukończyła Akademię Ekonomiczną w Poznaniu na wydziale Zarządzenia i Marketingu o specjalności finanse i rachunkowość. Jest również absolwentką studiów podyplomowych Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz uczestnikiem kursów dla menedżerów. Od 2015 roku posiada tytuł biegłego rewidenta.Od 13 lat pracuje w spółkach Grupy Unibep, obecnie pełniąc rolę Głównej Księgowej w Unidevelopment SA.

 

 
 
 

Rada Fundacji Grupy Unibep Unitalent:

Jan Mikołuszko – Przewodniczący Rady Fundacji

Beata Skowrońska - Członek Rady Fundacji

Aneta Andruszkiewicz - Członek Rady Fundacji

Ewa Przeździecka – Członek Rady Fundacji

Leszek Gołąbiecki – Członek Rady Fundacji

Paweł Markowski – Członek Rady Fundacji

Mateusz Sacharzewski – Członek Rady Fundacji

Statut Fundacji Grupy Unibep Unitalent  zobacz