Zarząd Fundacji

Wojciech Jarmołowicz

Wojciech Jarmołowicz

Prezes zarządu

 

Ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej oraz studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek marketing i zarządzanie.

Przez 25 lat pracował w redakcjach gazet wydawanych na terenie Polski północno-wschodniej: Gazecie Współczesnej, Kurierze Podlaskim i Kurierze Porannym. Przeszedł całą ścieżkę kariery – od pracy w korekcie po pełniącego obowiązki redaktora naczelnego gazet codziennych i Dyrektora Agencji Prasa Podlaska.

Pomysłodawca i realizator m.in. rankingów: Podlaska Złota Setka Przedsiębiorstw, Innowacje, Superfirmy.

Autor dwóch książek prezentujących najważniejsze postacie podlaskiego biznesu – „Liderzy podlaskiej gospodarki” oraz „Bielsk Podlaski – liderzy podlaskiej gospodarki”. W Unibep SA pracuje od marca 2015 r., jest kierownikiem działu komunikacji oraz rzecznikiem prasowym firmy.

Anna Sikorska Moroz

Anna Sikorska-Moroz

Członek Zarządu

 

Ukończyła Akademię Ekonomiczną w Poznaniu na wydziale Zarządzenia i Marketingu o specjalności finanse i rachunkowość. Jest również absolwentką studiów podyplomowych Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz uczestnikiem kursów dla menedżerów. Od 2015 roku posiada tytuł biegłego rewidenta.Od 13 lat pracuje w spółkach Grupy Unibep, obecnie pełniąc rolę Głównej Księgowej w Unidevelopment SA.

andrzejp.jpg

Andrzej Parafiniuk

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. projektów

 

Z wykształcenia prawnik, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada wysokie kwalifikacje oraz wieloletnie doświadczenie w doradztwie strategicznym oraz w zakresie zarządzania, marketingu i finansów.

Od 2008 roku jest Przewodniczącym Rady gospodarczej przy Prezydencie Białegostoku, a od 10 lipca 2013r. pełni funkcję Konsula Honorowego Republiki Finlandii w Białymstoku.

Całą swoją karierę zawodową poświęcił rozwojowi gospodarczemu regionu. Współtworzył nowoczesne instrumenty finansowe wspierające rozwój przedsiębiorstw, takiej jak fundusz kapitałowy typu venture capital, czy fundusz poręczeń kredytowych. W ostatnich latach silny nacisk stawia na rozwój młodzieży.

Był organizatorem lub współorganizatorem wielu przedsięwzięć o charakterze konferencyjnym takich, jak „Prawdziwa Europa regionów, a rozwój Polski Wschodniej”, „Wschodni Kongres Gospodarczy” oraz dziesiątek seminariów poświęconych gospodarce.

Rada Fundacji Grupy Unibep Unitalent:

Jan Mikołuszko – Przewodniczący Rady Fundacji

Beata Skowrońska - Członek Rady Fundacji

Aneta Andruszkiewicz - Członek Rady Fundacji

Ewa Przeździecka – Członek Rady Fundacji

Leszek Gołąbiecki – Członek Rady Fundacji

Paweł Markowski – Członek Rady Fundacji

Mateusz Sacharzewski – Członek Rady Fundacji

Statut Fundacji Grupy Unibep Unitalent  zobacz