Fundacja New Space i Science Now wspólnie z Ambasadą USA w Warszawie i Departamentem Stanu USA rozpoczynają nową inicjatywę SPLOT UA Residency. Jednym z partnerów projektu jest Fundacja Grupy Unibep Unitalent. Podczas programu wybrani uczestnicy będą pracować nad trzema tematami w oparciu o Plany Odbudowy Ukrainy: „Uzdrowienie miasta”, „Ożywienie nocy” i „Ożywienie edukacji” https://ua.splot.institute/#thematic

Dlatego jeśli jesteś młodym Ukraińcem przebywającym obecnie w Polsce, zgłoś się do tego programu. Jeśli jesteś Polakiem, ale znasz młodą Ukrainkę lub młodego Ukraińca, dla którego ważna jest przyszłość swojej ojczyzny, zachęć ich do wzięcia udziału w tym projekcie.
Warto marzyć, ale trzeba się do tego przygotować.

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://ua.splot.institute

 

Rezydencja SPLOT UA nie powstałaby bez wsparcia naszych partnerów:

 

Давайте разом творити майбутнє вільної України.


Запрошуємо молодих українців, які проживають у Польщі, до унікального проекту – створення прототипів соціальних інновацій та бізнес-ідей з можливістю їх подальшої реалізації у вільній Україні.


New Space and Science Now Foundation спільно з Посольством США у Варшаві та Державним департаментом США започатковують нову ініціативу SPLOT UA Residency. Одним із партнерів проекту є Unibep Unitalent Group Foundation. Під час програми відібрані учасники працюватимуть над трьома темами на основі Планів реконструкції України: «Зцілення міста», «Відродження ночі» та «Відродження освіти»
Тому, якщо ти молодий українець, який живе в Польщі, подавай заявку на цю програму. Якщо ти поляк, але знаєш молоду українку чи молодого українця, для якого важливе майбутнє їхньої батьківщини, заохочуй їх взяти участь у цьому проекті.
Про це варто мріяти, але до цього треба готуватися.
Більш детальну інформацію можна знайти на сайті https://ua.splot.institute

Резиденція SPLOT UA не була б створена без підтримки наших партнерів:
Fundacja Grupy Unibep Unitalent https://unitalentowani.pl
Uniwersytet w Lejdzie https://www.universiteitleiden.nl/en,
Match & Spark https://matchandspark.com,
NOSPR https://nospr.org.pl/en,
Międzynarodowa Unia Astronomiczna https://www.iau.org