- Produkcja przyłbic medycznych - podstawowego środka ochrony personelu medycznego - rozpoczęła się na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej już pod koniec marca. To była odpowiedź na zapotrzebowanie zgłaszane przez kolejne placówki medyczne - opowiada dr hab. inż. Szczepan Piszczatowski, prof. Politechniki Białostockiej. - Szybko zmodyfikowaliśmy pierwszy pomysł - druku na drukarkach 3D. Zajmowałoby to za dużo czasu - moglibyśmy wydrukować najwyżej 5-10 przyłbic dziennie. Stąd pomysł wykorzystania obok wydruku, montażu z użyciem prefabrykowanych elementów z tworzyw sztucznych. Czas wykonania jednej przyłbicy skrócił się do 5 minut, ale było to możliwe przy znacznym zwiększeniu nakładu pracy. Na szczęście mieliśmy od początku zapał  i ludzi - pracowników Wydziału Mechanicznego. 25 marca przekazaliśmy pierwszych dziesięć egzemplarzy przyłbic Szpitalowi MSWiA w Białymstoku, już następnego dnia uzyskaliśmy akceptację projektu.

Do Wydziału Mechanicznego szybko dołączył Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej - tam odbywała się dezynfekcja pod laboratoryjnymi lampami UV oraz pakowanie i wydawanie gotowych przyłbic. Pełną parą pracowały także drukarki na Wydziale Inżynierii Zarządzania, w działania włączali się także pojedynczy pracownicy Wydziału Architektury.

Szybka decyzja

Już 26 marca – w odpowiedzi na prośby studentów i rektora Politechniki Białostockiej – do akcji wsparcia podlaskiej służby zdrowia przystąpiła Fundacja Grupy Unibep Unitalent. - Każda aktywność, która pozwala na lepszą ochronę lekarzy, pielęgniarek, ratowników, ale także nas wszystkich jest niezmiernie ważna. Jest to bowiem walka o zdrowie i życie. Pomysł, by wykorzystując sprzęt Politechniki Białostockiej produkować przyłbice medyczne jest rewelacyjny i idealnie wpisuje się w cele statutowe fundacji, która chce wspierać postawy proprzedsiębiorcze. To także wspaniały projekt prospołeczny, jest oznaką odpowiedzialności, myśleniem o innych, dobrej i przemyślanej współpracy – mówił Wojciech Jarmołowicz, prezes zarządu fundacji Unitalent. – Jestem przekonany, że ta akcja będzie przykładem efektywnej współpracy nauki i biznesu przy realizacji ważnych projektów społecznych, a także wsparciem wszystkich ludzi, którzy są przedsiębiorczy w obecnych trudnych czasach rozprzestrzeniania się koronawirusa. Dziś wszyscy musimy być odpowiedzialni i aktywni, bo tylko wtedy uda się nam szybciej wygrać z tą groźną chorobą.

Ustalenia między Fundacją Grupy Unibep Unitalent i Politechniką Białostocką były szybkie i konkretne – fundacja płaci za materiały użyte do produkcji przyłbic  i łączników do masek, Politechnika Białostocka je produkuje i zajmuje się logistyką. A próśb ze strony służby zdrowia było mnóstwo – pisali lekarze, szefowie szpitali, dyrektorzy różnych placówek służby zdrowia, a także zarządzający domami pomocy społecznej, stowarzyszeniami opiekującymi się rodzinami, przychodniami lekarskimi.

Prócz Fundacji Grupy Unibep Unitalent do akcji przyłączyły się inne podlaskie firmy lub instytucje: Biawar, Instytut Innowacji i Technologii PB, Klaster Obróbki Metali, Habasit Polska, MKF-Ergis (oddział w Wąbrzeźnie), ChM, 3D KORDO Sp. J. Bogusław Sztuk, NEXT Sp. J. D.i.P. Lipscy, ARGO sp. z o.o., METAL-MAX Sp. J. A. i W. Sławińscy, I Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej.

Cała akcja nie byłaby możliwa, gdyby nie ich wsparcie – to były firmy,  z którymi na co dzień współpracuje Politechnika Białostocka, jak i zupełnie nowe, które widząc, co robimy, rezygnowały z zapłaty za zamawiany towar. To dzięki ich pomocy – technicznej, materiałowej i finansowej można było tyle zrobić – dodaje prof. Piszczatowski.

Wszyscy pracowali jak w transie - na Politechnice Białostockiej codziennie były produkowane przyłbice w ilościach, który budził podziw – 200, 300, czasem nawet 400. I wszystkie były momentalnie dystrybuowane.

Wielka wdzięczność

-Jedna z pań odbierających przyłbice z uczelni prawie popłakała się ze wzruszenia. Głos się jej łamał, nie dała rady wypowiedzieć żadnego słowa, przekazała tylko… ukłony - opowiada dr hab. Jolanta Piekut, prof. PB z Wydział Budownictwa i Nauk o  Środowisk.

-Wszyscy, którym przekazywane były przyłbice podkreślali, że bardzo dziękują za troskę o ich bezpieczeństwo i za nasze dobre serca. Tym, którzy brali udział w tej wspaniałej akcji płynącej z głębi serca, należą się ukłony. Począwszy od pomysłodawców, inspiratorów, inicjatorów i sponsorów, sprawozdawców, poprzez wykonawców, dostarczycieli i dostawców, a skończywszy na tych co pozamiatali i gasili światło.

Wojciech Jarmołowicz podkreśla, że współpraca z Politechniką Białostocką układała się wzorowo: dobra komunikacja i jasny, precyzyjny podział zadań przyniósł dobre efekty – do placówek służby zdrowia trafiały potrzebne materiały ochrony osobistej. Dzięki temu m.in. lekarze czy pielęgniarze czuli się bezpieczniej w kontakcie z pacjentami.

Dziś liczby robią wrażenie – na początku Fundacja Unitalent deklarowała, że chce wspomóc produkcję ok. 1000 przyłbic, ale okazało się, że fundusze, które zarezerwowała na ten projekt, pozwolą na 2100 urządzeń. Czy produkcja będzie kontynuowana?

– Mamy coraz mniej zamówień na przyłbice, wydaje się, że placówki służby zdrowia są coraz lepiej zaopatrzone w indywidualne środki ochrony – mówi Szczepan Piszczatowski. – Na pewno będziemy jeszcze produkować plastikowe łączniki do masek twarzowych. Warto dodać, że na pracownicy Politechniki Białostockiej wydrukowali także 140 różnego typu łączników do masek twarzowych umożliwiających zamontowanie odpowiedniego filtra.

Także Fundacja Grupy Unibep Unitalent już myśli o wsparciu kilku kolejnych proprzedsiębiorczych projektów, których celem będzie m.in. bieżąca pomoc społeczeństwu, w tym  byłym pracownikom Grupy Unibep.  Niebawem o tym poinformujemy.

Otrzmali wsparcie

Wśród obdarowanych instytucji znalazły się m.in.: Jednoimienny Szpital Zakaźny (Szpital MSWiA w Białymstoku), Jednoimienny Szpital Zakaźny (Szpital Wojewódzki w Łomży), Jednoimienny Szpital Zakaźny (Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce), Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku, Wojewódzki Szpital Zespolony w Białymstoku, Szpital Miejski w Białymstoku, Szpital Zakaźny w Białymstoku, Szpital w Choroszczy, Szpital w Bielsku Podlaskim, Szpital w Sokółce, Szpital w Łapach, Szpital w Hajnówce, Szpital w Zambrowie, Pogotowie Ratunkowe w Białymstoku, Dom Pomocy Społecznej w Zaściankach, Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku.

Fundatorzy Unitalentu

Fundatorami Fundacji Grupy Unibep Unitalent są: Unibep SA, Unidevelopment SA oraz Budrex Sp z o.o.