Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości to konkurs stworzony z myślą o rozszerzaniu wiedzy z przedsiębiorczości, czyli coś dla nas!
 
ETAP I (online)
Termin: 12.03 - 26.03.2021
 
 • Zbierz trzyosobową drużynę, pobierz case study konkursowe XVI edycji Najlepszych Zajęć z Przedsiębiorczości. 
 • Na rozwiązanie uczestnicy mają czas od 12 – 26 marca. Wypełnienie formularza i załączenie rozwiązania jest jednoznaczne ze zgłoszeniem danej drużyny. 
 • Do dyspozycji przy I etapie jest Baza Wiedzy którą można znaleźć w zakładce “Baza Wiedzy”. Wszystkie materiały znajdujące się w niej są do dyspozycji uczestników.
 • Forma przedstawienia rozwiązania w I etapie jest dowolna: może być w formie dokumentu, prezentacja, filmik itd. 
 • Pod uwagę przy ocenie będą się liczyć zarówno aspekty wizualne, jak i merytoryczne.
 • Ze wszystkich zgłoszeń 20 najlepszych zespołów przejdzie do finału
 
UWAGA: masz czas do 26 marca!
 
ETAP II (Finał Ogólnopolski)
Termin: 17.04.2021
 
 • Odbędzie się 17 kwietnia na platformie MS Teams
 • Do finału ogólnopolskiego przejdzie 20 najlepszych zespołów z I etapu. 
 • Do rozwiązania będzie nowy case, na który będzie 90 minut. 
 • Podczas Finału uczestnicy rozwiązują case study ukierunkowane na rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji, motywowanie, kontrolowanie, negocjacje, komunikację.
 • Każdy zespół będzie miał 3 minuty na przedstawienie swojego pomysłu przed Kapitułą. 
 • O tym kto zasiądzie w kapitule będzie można się dowiedzieć w zakładce “Kapituła”, najpóźniej do 7 dni przed finałem ogólnopolskim. 
 • Po zaprezentowaniu wszystkich zespołów kapituła konkursowa wyłoni zwycięzców, z czego 3 pierwsze zespoły zdobędą nagrody główne m. in. laptopy. 
 
 
‼️ UWAGA: Wszystkie szczegóły znajdziesz na stronie www.najlepsze-zajecia.pl ‼️