Projekt ma na celu pokazanie, że przedsiębiorczość można rozumieć jako zdolność do wykorzystania własnego potencjału. Obejmuje on naukę kreatywności, umiejętność zarządzania projektami, zrozumienie mechanizmów rynkowych oraz zdolność planowania przedsięwzięć i prowadzenia ich dla osiągnięcia zamierzonych celów. Jego odbiorcami jest młodzież szkół średnich oraz nauczyciele przedmiotu „Biznes i Zarządzanie” w woj. podlaskim, przedmiotu, który 1 września 2023 r. zastąpi „Podstawy przedsiębiorczości”.

W ramach projektu powstanie materiał dydaktyczny w postaci 8 konspektów metodycznych prowadzenia lekcji przedsiębiorczości wraz z filmami edukacyjnymi. Filmy i konspekty będą kompatybilne z podstawą programową nowego przedmiotu pt. „Biznes i Zarządzanie”. Chcemy, by opracowane przez specjalistów i wydrukowane konspekty lekcji trafiły do wszystkich nauczycieli przedsiębiorczości w woj. podlaskim. 

W planach mamy także organizację jesienią konferencji metodycznej z udziałem nauczycieli przedsiębiorczości z województwa podlaskiego oraz z Polski. Zebrany przez nas materiał dydaktyczny będzie dostępny bezpłatnie także za pośrednictwem kanałów mediów społecznościowych oraz zakładki na www.unitalentowani.pl, promowany w mediach społecznościowych, planowana jest także akcja promocyjna w mediach.

Projekt jest realizowany we współpracy z nauczycielami przedsiębiorczości, środowiskiem naukowym, ale także ze stowarzyszeniami biznesowymi oraz NGO (Instytucje Otoczenia Biznesu) zajmującymi się przedsiębiorczością.

 

Partner strategiczny:

Logo WP pola ochronne