Skip to main content
14 czerwiec 2023

Filmowe lekcje przedsiębiorczości

od_pomyslu_do_biznesu_logo_CMYK-ef027568 Filmowe lekcje przedsiębiorczości - Fundacja Grupy Unibep Unitalent

Od pomysłu do biznesu to nowy, ważny projekt, który realizuje Fundacja Grupy Unibep Unitalent. Przygotowujemy materiał wraz z filmami edukacyjnymi. Naszym Partnerem Strategicznym jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Projekt ma na celu pokazanie, że przedsiębiorczość można rozumieć jako zdolność do wykorzystania własnego potencjału. Obejmuje on naukę kreatywności, umiejętność zarządzania projektami, zrozumienie mechanizmów rynkowych oraz zdolność planowania przedsięwzięć i prowadzenia ich dla osiągnięcia zamierzonych celów. Jego odbiorcami jest młodzież szkół średnich oraz nauczyciele przedmiotu „Biznes i Zarządzanie” w woj. podlaskim, przedmiotu, który 1 września 2023 r. zastąpi „Podstawy przedsiębiorczości”.

W ramach projektu powstanie materiał dydaktyczny w postaci 8 konspektów metodycznych prowadzenia lekcji przedsiębiorczości wraz z filmami edukacyjnymi. Filmy i konspekty będą kompatybilne z podstawą programową nowego przedmiotu pt. „Biznes i Zarządzanie”. Chcemy, by opracowane przez specjalistów i wydrukowane konspekty lekcji trafiły do wszystkich nauczycieli przedsiębiorczości w woj. podlaskim. 

W planach mamy także organizację jesienią konferencji metodycznej z udziałem nauczycieli przedsiębiorczości z województwa podlaskiego oraz z Polski. Zebrany przez nas materiał dydaktyczny będzie dostępny bezpłatnie także za pośrednictwem kanałów mediów społecznościowych oraz zakładki na www.unitalentowani.pl, promowany w mediach społecznościowych, planowana jest także akcja promocyjna w mediach.

Projekt jest realizowany we współpracy z nauczycielami przedsiębiorczości, środowiskiem naukowym, ale także ze stowarzyszeniami biznesowymi oraz NGO (Instytucje Otoczenia Biznesu) zajmującymi się przedsiębiorczością.

 

Partner strategiczny:

Logo WP pola ochronne