Skip to main content
17 czerwiec 2024

Nagrodzeni w konkursie Fundacji Grupy Unibep Unitalent

DSC 0846

Dziękujemy za wszystkie propozycje, które dostaliśmy na konkurs w ramach projektu „Od pomysłu do biznesu”.

Przypomnijmy, w konkursie mogli wziąć udział nauczyciele przedmiotu Biznes i Zarządzanie z województwa podlaskiego zgłaszając szkołę, w której pracują. Mieli oni przeprowadzić lekcję na podstawie materiałów przygotowanych w ramach projektu OPDB dostępnych na stronie internetowej www.unitalentowani.pl (zakładka - Od pomysłu do biznesu). Liczyliśmy na kreatywność i inwencję uczestników konkursu. I takie materiały otrzymaliśmy!!!

Po spotkaniu jury konkursu (zarząd fundacji oraz twórca scenariuszy – dr Urszula Widelska) przyznaliśmy trzy równorzędne nagrody:

VIII LO – gratulujemy kreatywności, wielowątkowości filmu, wielkiego zaangażowania dużej grupy młodych ludzi;

Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku – dziękujemy za wielowątkowość, jasne odniesienie się do scenariusza lekcji „Od pomysłu do biznesu”, wielką pracę przy realizacji filmu;

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku – dziękujemy za realizację lekcji zgodnie ze scenariuszem; aktywność i zaangażowanie uczniów w czasie zajęć;    

Będziemy kontaktować się z nagrodzonymi, by ustalić szczegóły przekazania nagród i sposób prezentacji nagrodzonych materiałów.