Skip to main content
19 kwiecień 2019

Ty też możesz wspomóc Fundację Unitalent

Ty też możesz wspomóc Fundację Unitalent

Ukazała się książka Jana Mikołuszko, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Unibep SA, pt. „Moje ślady”. Są to wspomnienia i jednocześnie podsumowanie dokonań jednego z twórców Grupy Unibep – zarówno w sferze prywatnej, jak też zawodowej. Jan Mikołuszko często nawiązuje w niej do ludzi, z którymi pracował, do firm, którymi zarządzał lub był właścicielem. Bardzo często przewija się w książce firma Unibep, przedstawiana jako największa przygoda biznesowa byłego prezesa, a obecnie szefa rady nadzorczej spółki.

Cześć nakładu wydawnictwa Jan Mikołuszko przekazał Fundacji Grupy Unibep Unitalent. Dochód ze sprzedaży zasili konto fundacji, która od blisko dwóch lat wspiera i pomaga młodym przedsiębiorczym ludziom z Bielska Podlaskiego (głównie młodzieży ze szkół średnich) oraz woj. podlaskiego (przede wszystkim studenci białostockich uczelni).

Zachęcamy do zakupu książki – pieniądze z jej sprzedaży zostaną spożytkowane na rozwój młodych, zdolnych talentów.

Książki można kupić:

- w Bielsku Podlaskim – sprzedaż prowadzi Małgorzata Lipska (Dział Komunikacji, główna siedziba Unibep SA, ul. 3 Maja 19, pokój 1)

- w Warszawie – sprzedaż prowadzą Bożena Śnitowska lub Magdalena Rola (sekretariat Przedstawicielstwa Unibep SA w Warszawie) – sprzedaż będzie prowadzona od 23 kwietnia 2019 r.

- przez Internet - wysyłając zamówienie na adres e-mail:jdemianiuk@unitalentowani.pl. Uwaga – w tym przypadku należy liczyć się z dodatkowymi kosztami przesyłki.

Ważne – autor Jan Mikołuszko obiecał, że każdemu, kto zechce, złoży własnoręczną dedykację!

Cena książki – 37 zł/sztuka

W przypadku zakupu powyżej 5 sztuk – cena wynosi 35 zł/sztuka

W przypadku zakupu powyżej 10 sztuk – cena wynosi 32 zł/sztuka

Fundacja Grupy Unibep Unitalent i jej podopieczni bardzo dziękują za wsparcie!

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o telefon: 85 731 80 16

Fundacja Grupy Unibep Unitalent