Cykl warsztatów prowadzili: bielski filmowiec i animator Marek Włodzimirow, interdyscyplinarny artysta Piotr Kozłowski oraz aktor i specjalista od występów publicznych i autoprezentacji - Piotr Szekowski (wszyscy związani z Bielskiem Podlaskim).

W warsztatach uczestniczyła młodzież z ostatnich klas szkół podstawowych oraz szkół średnich.

Marek Włodzimirow rozmawiał z uczestnikami o tym, czy i jak można zmienić świat, skłaniał ich do refleksji nad otaczającą rzeczywistością i tym jaki wpływ oni jako jednostki mają na jej zmianę. Warsztaty te były także lekcją prowadzenia dyskusji, artykułowania myśli i wymiany argumentów oraz tworzenia przekazu przy pomocy mediów społecznościowych.

Piotr Kozłowski z kolei wydobywał z uczestników dusze artysty. Niektórzy sami siebie zaskakiwali tym, że potrafią pięknie malować, wychwycić perspektywę czy tworzyć przestrzenne modele. Uczestnicy zajęć z nim rysowali węglem i kredą, składali modele i przygotowywali ruchome postaci z kartonu.

Piotr Szekowski natomiast przeprowadził warsztaty autoprezentacji, przemawiania, modulowania głosem oraz przyjmowania postawy ciała adekwatnej do sytuacji i  tego, co chcemy osiągnąć, czyli tzw. mowy ciała. Ćwiczenia przydadzą się młodzieży w codziennych kontaktach z innymi ludźmi, podczas odpowiedzi przy tablicy, czy też w dalszym życiu na egzaminach i rozmowach o pracę.

Poza warsztatami z naszymi prowadzącymi przygotowaliśmy też na otwarcie ferii Lego Game z elementami rywalizacji i współpracy w grupie oraz na zakończenie quiz wiedzy m.in. na temat geografii, biologii i przedsiębiorczości. Była też gra wymagająca kreatywności.

Całość zajęć trwała dwa tygodnie. Były one bezpłatne. Wzięło w nich udział kilkanaście osób, które jak same przyznają dobrze się bawiły i wiele z zajęć wyniosły doświadczeń i wiedzy.