Debata była jednym z elementów akcji „Przedsiębiorcy dzieciom” kontynuowanej od lat przy okazji wizyty Prawdziwego Mikołaja w województwie podlaskim. Jest to przyczynek, by porozmawiać o problemach osób dotkniętych chorobą, zaburzeniem, czy trudną sytuacją społeczną. Tym razem rozmawialiśmy o środowisku osób z całościowymi zaburzeniami ASD i ich rodzin.

Gości wydarzenia przywitał Prezydent Miasta Białystok Tadeusz Truskolaski oraz Konsul Honorowy Finlandii w Białymstoku Andrzej Parafiniuk. Organizatorami wydarzenia byli: Fundacja Grupy Unibep Unitalent, Fundacja Wspierania Rodziny i Społeczeństwa Iskra, Konsulat Honorowy Finlandii w Białymstoku, Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku, Ośrodek Szkolno-Terapeutyczno-Opiekuńczy dla Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu w Białymstoku. Partnerem wydarzenia był Uniwersytet w Białymstoku.

Spotkanie rozpoczęliśmy prezentacją filmu pt. „Tak blisko, a tak daleko…” autorstwa Marka Włodzimirowa. Następnie rozmowę poprowadziła Aleksandra Toczydłowska, która rozmawiała m.in. z Andrzejem Parafiniukiem (Konsul Honorowy Republiki Finlandii w Białymstoku, Wiceprezes Fundacji Unitalent), dr Dorotą Otapowicz (Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Nauk o Edukacji; Katedra Pedagogiki Specjalnej i Działań Twórczych), Katarzyną Kaczyńską, dyrektor szkoły Infotech, Moniką Kożuchowską-Dojlido, mamą Dominiki i Tomasza – dzieci z diagnozą ASD oraz Urszulą Bisz-Zdanowicz – mama Stefana z diagnozą ASD. Głos w dyskusji zabrali również zebrani na publiczności przedsiębiorcy, przedstawiciele radnych miejskich oraz rodzice dzieci ze spektrum.

Poruszany był m.in. temat wykluczenia osób ze spektrum, prześladowania ich w szkołach, braku pespektyw w podjęciu pracy zawodowej oraz ich problemach w odnalezieniu się w społeczeństwie. Poruszano też tematy pozytywnego wsparcia osób ze spektrum, jakie np. stosuje szkoła Infotech, jakie są realizowane w Finlandii, ale też tu na naszych terenach, jak np. instytucja asystenta osoby niepełnosprawnej.